Könyveim
 
 

 

A programozási nyelvek alapjai

Bíró Ernő, Kovács Lehel: A programozási nyelvek alapjai

Kiadó: Komp-Press, Kolozsvár, 1997
ISBN 973-97661-4-5
Szaklektor: Dr. Kása Zoltán, egyetemi előadótanár
Copyright © Bíró Ernő, Kovács Lehel - 1997
Formátum: A5, 96 oldal

Tartalomjegyzék

 • I. Számítógépek
 • II. Applikációk
 • III. Programozási nyelvek
 • IV. Programozási nyelvek tervezése
 • V. Programozási nyelvek elemei
 • VI. Programozási elvek

*

Az objektumorientált paradigma

Kovács D. Lehel István: Programozási nyelvek összehasonlító elemzése -
Az objektumorientált paradigma

Kiadó: Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, BBTE, 2000
ISBN 973-8095-63-8
Szaklektorok:
Dr. Nyékyné G. Judit, docens - ELTE, Budapest
Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár - BBTE, Kolozsvár
Dr. Varga Ibolya, adjunktus - BBTE, Kolozsvár
Copyright © Kovács Lehel István - 2000
Formátum: A5, 132 oldal

Tartalomjegyzék

 • 1. Valóságmodellezés
 • 2. Az osztály fogalma; az objektum, a példány fogalma
 • 3. Jelölési módok, diagramok
 • 4. Egybezártság
 • 5. Adatrejtés, interfészek
 • 6. Osztályadat (osztályváltozó), osztálymetódusok – példányadat (példányváltozó), példánymetódusok
 • 7. Öröklődés
 • 8. Polimorfizmus
 • 9. Statikus és dinamikus objektumok
 • 10. Mitől objektumorientált egy program?
 • 11. Objektumok, osztályok közötti kapcsolatok
 • 12. A perszisztencia fogalma
 • 13. Objektumorientált adatmodell: OODBMS
 • 14. Komponensorientált paradigma
 • 15. Objektumorientált szoftverfejlesztés. Az UML
 • 16. Objektumorientált paradigma a programozási nyelvekben
 • 17. Összehasonlító táblázatok
 • 18. Programozási nyelvek
 • 19. Könyvészet

*

RODOSZ - Tanulmányok - 2000 - II.

szerk. Kovács D. Lehel István, Szabó Csaba: RODOSZ - Tanulmányok - 2000 - II. Természet- és műszaki tudományok

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001
ISBN 973-26-0628-2
Lektor: Jakab Márta
Copyright © RODOSZ, szerkesztők - 2001
Formátum: A5, 178 oldal

Tartalomjegyzék

 • Csillik Iharka, BBTE - Kolozsvár, doktorandus
  Az iklódi temetkezőhely sírjainak csillagászati tájolása
 • Csillik Iharka, BBTE - Kolozsvár, doktorandus
  V1647 Sagitarii csillag periódusának tanulmányozása
 • Kovács Barna, Petru Maior Tudományegyetem - Marosvásárhely, doktorandus
  Numerikus integrálási módszerek az égi mechanikában. A korlátozott háromtest probléma numerikus integrálása
 • Kovács Lehel István, ELTE - Budapest, doktorandus, BBTE - Kolozsvár, doktorandus, egyetemi tanársegéd
  Adaptív algoritmusok használata a programozási nyelvek modern fordítási módszereiben
 • Makó Zoltán, BBTE - Kolozsvár, doktorandus, egyetemi tanársegéd
  Olyan lineáris programozási feladatok megoldása, amelyben a célfüggvény együtthatói fuzzy számok
 • Bendecsik Csaba, BME MIT - Budapest, doktorandus
  A Walsh Hadamard transzformációra épülő rekurzív adaptív Fourier analizátor
 • Dénes Levente, Nyugat-Magyarországi Egyetem - Sopron, doktorandus
  A Taguchi-féle minőségjavító módszer
 • Gergely Lisette, Nyugat-Magyarországi Egyetem - Sopron, doktorandus
  Nyár tömörfa lapok szilárdsági jellemzőinek vizsgálata
 • Koródi Szabolcs, BME - Budapest, doktorandus
  Peter Eisenman: Mi jöhet még? Építészet Eisenman munkássága és a dekonstrukció után
 • Kutasi Dénes Nimród, Márton Lőrinc, Petru Maior Tudományegyetem - Marosvásárhely, doktorandusok
  Fuzzy logikán alapuló hőmérsékletszabályozás
 • Márton Lőrinc, Kutasi Dénes Nimród, Petru Maior Tudományegyetem - Marosvásárhely, doktorandusok
  Genetikus Algoritmusok és neuronhálók alkalmazása irányítástechnikai feladatok megoldására
 • Szabó Csaba, KME - Kolozsvár, doktorandus
  Az állandómágneses szinkronmotorok vezérlési stratégiái

*

Programozási nyelvek

Kovács D. Lehel István, Sergyán Szabolcs, Nyékyné Gaizler Judit: Objektumorientált programozás, In: Nyékyné Gaizler Judit (szerk.): Programozási nyelvek, 391.-459. o.

Kiadó: Kiskapu Könyvkiadó, Budapest, 2003
ISBN 963-9301-47-7
Lektorok: Kozma László, Csörnyei Zoltán, Pásztorné Varga Katalin
Copyright © Ásványi Tibor, Balázs Iván József, Csizmazia Albert, Csizmazia Balázs, Csontos Péter, Fodor Szabina, Hegedűs Hajnalka, Horváth Zoltán, Juhász András, Kozsik Tamás, Kovács D. Lehel István, Lakatos Attila, Marcinkovics Tamás, Nohl Attila Rajmund, Nyékyné Gaizler Judit, Porkoláb Zoltán, Pécsy Gábor, Tejfel Máté, Sergyán Szabolcs, Zsók Viktória - 2003
Formátum: 188x234 mm, 762 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezetés
 • 1. Programozási nyelvek tervezése
 • 2. Lexikális elemek
 • 3. Vezérlési szerkezetek, utasítások
 • 4. Hatókör, élettartam
 • 5. Típusok
 • 6. Típuskonstrukciók
 • 7. Alprogramok
 • 8. Kivételkezelés
 • 9. Modulok
 • 10. Absztrakt adattípusok
 • 11. Típussal való paraméterezés
 • 12. Objektumorientált programozás
 • 13. A programhelyesség-ellenőrzés nyelvi elemei
 • 14. Párhuzamos nyelvi elemek
 • 15. Programkönyvtárak
 • 16. A funkcionális programozási nyelvek elemei
 • 17. Logikai programozás
 • 18. Aspektusorientált programozás
 • 19. Programozási nyelvek rövid leírásai
 • 20. Függelékek
 • Irodalomjegyzék
 • Tárgymutató

*

RODOSZ - Tanulmányok - 2003 - II.

szerk. Kovács D. Lehel István: RODOSZ - Tanulmányok - 2003 - II.
Természet- és műszaki tudományok

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004
ISBN 973-26-0766-1
Lektor: Jakab Márta
Copyright © RODOSZ, szerkesztők - 2004
Formátum: A5, 182 oldal

Tartalomjegyzék

 • ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
  • Lőrincz Lenke Csilla, ...: Farmakokinetikailag irányított nagy dózisú Methotrexat kezelés alkalmazási lehetőségei gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában
  • Mózes Csaba: Az innováció és a vállalkozás, mint az erdészeti kutatás témája
  • Nistor Laura: Meta-megközelítések az ökológiában. A zöld kommunikáció
 • ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
  • Baranyai Tünde: Fixpont tételek aszimptotikus változatai
  • Csillik Iharka, ...: A Nap aktivitásának hatása a COSMOS 1250 műholdra
  • Debrenti Edit: Néhány nem-endomorfizmusra vonatkozó fixpont tétel
  • Gombos Katalin: Színindukció és színasszimilációs vizsgálatok kis- és közepes méretű objektumoknál CRT monitorok használatakor
  • Imre Ilona: Adatbázisok normálformái
  • Kovács Barna: Konzervatív integrátorok az égi mechanikában - A korlátozott háromtest-probléma integrálása konzervatív integrátorral
  • Kovács D. Lehel István, ...: Objektumok metamorfózisa
  • Póra Katalin: Interferenciahatások a hidrogénmolekula ionizációja esetén
  • Sárközi Zsuzsa, ...: Egyfalú és többfalú szén nanocsövek előállítása
 • MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
  • Dobai Jenő Barna: Az aszinkrongép forgórész hibáinak diagnosztizálása
  • Korody Endre: Repülésszimulátor az oktatás és kutatás szolgálatában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
  • Kovács Levente: Többváltozós (MIMO) szabályozás és szétcsatolás egy háromtartályú rendszer esetében
  • Nagy-György Tamás: Szerkezetek megerosítése szálerosítésű polimer kompozitokkal

*

Rendszerek elemzése és tervezése

Kovács D. Lehel István: Rendszerek elemzése és tervezése

Kiadó: Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, BBTE, 2004
ISBN 973-610-333-1
Szaklektorok:
Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár - BBTE, Kolozsvár
Dr. Soós Anna, docens - BBTE, Kolozsvár
Felelős szerkesztő: Dr. Kolumbán József
Műszaki szerkesztő: Kovács D. Lehel István
Borítóterv, grafikák: Tomos Tünde
Nyelvi lektor: Szenkovics Enikő
Nyomda: Gewalt Promotion Kft.
Copyright © Kovács Lehel István - 2004
Formátum: A5, 280 oldal

Tartalomjegyzék

I. RÉSZ

 • 1. A RENDSZER ÁLTALÁNOS FOGALMA
 • 2. RENDSZEREK ÉS A REND
 • 3. NAGY RENDSZEREK
 • 4. INFORMATIKUSOK, CÉGEK, PROJEKTEK
II. RÉSZ
 • 5. ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
 • 6. AZ ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS MÓDSZEREI
 • 7. ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS MINT PROJEKT
 • 8. A SPECIFIKÁCIÓ MEGFOGALMAZÁSA ÉS AZ ELEMZÉS
 • 9. TERVEZÉS
 • 10. ADATOK TERVEZÉSE
 • 11. ALGORITMUSOK TERVEZÉSE
 • 12. MODULOK TERVEZÉSE
 • 13. TERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK
 • 14. KÓDOLÁS, PROGRAMOZÁS (IMPLEMENTÁLÁS)
 • 15. TESZTELÉS ÉS KARBANTARTÁS
 • 16. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
 • 17. A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
 • 18. HELP ALKALMAZÁSOK ÍRÁSA
 • 19. OBJEKTUMORIENTÁLT ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS
 • 20. AZ UML NYELV
 • 21. OBJEKTUMOK ÉLETCIKLUSÁNAK LEÍRÁSA
 • 22. SZOFTVER-ERGONÓMIA

III. RÉSZ

 • 23. ÁLTALÁNOS RENDSZERELMÉLET
 • 24. ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
 • 25. OBJEKTUMORIENTÁLT SZOFTVERTERVEZÉS
 • 26. KÖNYVÉSZET

*

A programozási nyelvek anatómiája

Kovács D. Lehel István: Programozási nyelvek összehasonlító elemzése -
A programozási nyelvek anatómiája

Kiadó: Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, BBTE, 2004
ISBN 973-610-280-7
Szaklektorok:
Dr. Csörnyei Zoltán, docens - ELTE, Budapest
Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár - BBTE, Kolozsvár
Dr. Darvay Zsolt, adjunktus - BBTE, Kolozsvár
Copyright © Kovács Lehel István - 2004
Formátum: A5, 264 oldal

Tartalomjegyzék

 • 1. SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INFORMATIKA
 • 2. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADIG
 • 3. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADBAN
 • 4. MAGYAROK A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETÉBEN
 • 5. A PROGRAMOZÁSI NYELV FOGALMA5.1. Az algoritmus fogalma
 • 6. A PROGRAMOZÁSI NYELVEK OSZTÁLYOZÁSA
 • 7. NEUMANN-ELVEK, AZ IMPERATÍV PARADIGMA
 • 8. A PROGRAMOZÁSI NYELVEK ELEMZÉSI SZEMPONTJAI
 • 9. PROGRAMOZÁSI NYELVEK TERVEZÉSE
 • 10. FORDÍTÓPROGRAMOK SZERKEZETE
 • 11. LEXIKÁLIS ELEMEK
 • 12. SZINTAKTIKA MEGADÁSA
 • 13. SZEMANTIKA MEGADÁSA
 • 14. VÁLTOZÓK, KONSTANSOK
 • 15. TÍPUSOK 124
 • 16. KIFEJEZÉSEK
 • 17. UTASÍTÁSOK, VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK
 • 18. PROGRAMEGYSÉGEK
 • 19. ABSZTRAKCIÓS SZINTEK
 • 20. I/O MŰVELETEK
 • 21. A PROGRAMOZÁSI NYELVEK „CSALÁDFÁJA”
 • 22. KÖNYVÉSZET

*

FIRKA emlékfüzet

szerk. Puskás Ferenc, Máthé Enikő, Kovács Lehel, Tibád Zoltán: FIRKA emlékfüzet

Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2006
ISSN 1224-371X
Formátum: A5, 148 oldal

Tartalomjegyzék

 • Fizika
 • Informatika
 • Kémia

*

Számítógépes grafika

Kovács D. Lehel István: Számítógépes grafika

Kiadó: Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2009
ISBN 978-973-1970-14-1
Szaklektor: Dr. Makó Zoltán, docens - Sapientia-EMTE, Csíkszereda
Copyright © Kovács Lehel István, Scientia - 2009
Formátum: B5, 384 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • 1. Bevezetés a számítógépes grafikába
 • 2. A számítógépes grafika alapjai
 • 3. Grafika DOS alatt
 • 4. Grafika Windows alatt
 • 5. Az OpenGL
 • 6. Gyakorlatok és példaprogramok
 • Szakirodalom
 • Fogalomtár
 • Ábrák jegyzéke
 • Abstract
 • Rezumat
 • A szerzőről

*

Észpörgető

Észpörgető

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2014.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet

*

Észpörgető+

Észpörgető+

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2015.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet
 • Megjegyzések

*

Észpörgető++

Észpörgető++

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2016.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet
 • Megjegyzések

*

Észpörgető3+

Észpörgető3+

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2017.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet

*

LEGO robotok programozása

Kovács D. Lehel István: LEGO robotok programozása

Kiadó: Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2020
ISBN 978-606-975-041-4
Felelős kiadó: Kása Zoltán
Lektorálta: Darvay Zsolt (Kolozsvár)
Műszaki szerkesztés: Metaforma Kft.
Borítóterv: Tipotéka Kft.
Korrektúra: Szenkovics Enikő
Tipográfia: Könczey Elemér
Nyomdai munkálatok: F&F INTERNATIONAL Kft.
Felelős vezető: Ambrus Enikő igazgató
Copyright © Kovács Lehel István, Scientia - 2020
Formátum: B5, 292 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
 • 1. A LEGO Mindstorms EV3-ról
 • 2. A LEGO Mindstorms története
 • 3. A LEGO Mindstorms EV3 programozása
 • 4. Hasznos tudnivalók
 • 5. Feladatok
 • 6. Alapértelmezett hangok és képek
 • Szakirodalom
 • Abstract
 • Rezumat
 • A szerzőről

*

30 érdekes informatikafeladat

Kovács D. Lehel István: 30 érdekes informatikafeladat

Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2021
ISBN 978-973-0-35468-3
Nyelvi lektor: Székely Gyöngyi
Szaklektor: Dr. Kása Zoltán
Szedés, tördelés, borító
: Kovács Lehel István
Copyright © Kovács Lehel István, EMT - 2021
Formátum: A5, 260 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A 36 tiszt problémája
 • Páratlan bűvös négyzetek
 • Páros bűvös négyzetek
 • A kiszámítása
 • Az e kiszámítása
 • Problema bovinum
 • Az osztókról: prímszámok, baráti- és tökéletes számok, az osztóösszeg-függvény
 • Fibonacci-számok és az aranymetszés
 • A spirálok természetéről
 • Egy "fogas" kérdés
 • Húsvétszámítás, változó ünnepeink
 • Holdfázisok kiszámítása
 • A maja naptár
 • Seherezádé dátumai
 • Szorzó algoritmusok
 • Keresztrejtvény
 • Foglyok
 • Hanoi tornyai
 • A konvex burkoló (burok)
 • Véges determinisztikus automaták programozása
 • Aritmetikai kifejezések kiértékelése
 • Kitöltőalgoritmusok alkalmazásai
 • Tömbök tárolása
 • Mátrixok forgatása
 • Mátrixok szorzása
 • Lineáris egyenletrendszerek megoldása – a Gauss-elimináció
 • Az n királynő problémája
 • A bolhától a királynőig
 • Szúdoku
 • Tanár és tanítványai

 

 

 

Szent Mihály oltalmában

Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István: Szent Mihály oltalmában -
a türkösi római katolikus egyházközség története

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2004
ISBN 973-0-03498-2
Felelős szerkesztő: Kovács Lehel István
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Közreműködtek: Msgr. Gajdó Zoltán plébános, Gál Hajnal, Szirmai Béla kanonok
Fényképek: Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István,
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság - 2004
Formátum: A5, 240 oldal

Tartalomjegyzék

 • Türkös - magyar római katolikus végvár a Kárpát-kanyarban
 • A kezdetek (a XVI. századig)
 • Hétfalu a reformáció idején
 • Az új egyházközség
 • Építkezések
 • Lelki közösségek
 • A türkösi plébánián szolgáló papok névjegyzéke
 • A katolikus iskola
 • Művelődési élet
 • Az egyházközség tisztviselői
 • Az emlékezés kövei - római katolikus sírkertek
 • Püspöklátogatások, bérmálások
 • Népmozgalmi adatok tükrében
 • Események az egyházközség életéből
 • A levéltár rejtett zugaiból
 • Életrajzok
 • Fényképek
 • Tervrajzok
 • Függelék - a sajtó tükrében
 • Könyvészet

*

Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

Kovács Lehel István: Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

Kiadó: Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005
ISBN 973-8439-20-5
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Lektor: Hochbauer Gyula
Copyright © Kovács Lehel István - 2005
Formátum: A5, 116 oldal

Tartalomjegyzék

 • Hétfaluról
 • Tájszógyűjteményünkről
 • A beszélt nyelv
 • Hétfalusi tájszógyűjtemény
 • Szinonima szótár
 • Falucsúfolók
 • Írások
 • Ételek
 • Ünnepek
 • Eszközök
 • Díszítések
 • Ruházat, népviselet
 • Hétfalusi családnevek
 • Hétfalu helynevei
 • Rövidítések
 • Könyvészet

*

Volt egyszer egy iskola...

Kovács Lehel István, Sipos Gaudi Enikő: Volt egyszer egy iskola... - a hosszúfalusi fafaragászati iskola története

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2005
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © Kovács Lehel István, Sipos Gaudi Enikő, Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság - 2005
Formátum: A5, 110 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
 • Az iskola története
 • Az iskola gyümölcsei
 • Életrajzok
 • Gyakorlati tanácsok az aranyozás, ezüstözés és
  bronzírozás mesterségének űzéséhez
 • Könyvészet

*

Dr. Papp Béla élete és munkássága

Kovács Lehel István: "Hivatásom és küldetésem: csángó népemért dolgozni"
Dr. Papp Béla élete és munkássága

Kiadó: Fulgur Kiadó, Négyfalu, 2009
ISBN 978-973-88255-6-7
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © dr. Papp Béla örökösei, Kovács Lehel István - 2009
Formátum: A5, 276 oldal

Tartalomjegyzék

 • Dr. Papp Béla
 • Életút - önéletrajzi visszaemlékezések
 • A szülőföld szeretete - írások Hétfaluról
 • Írások az erdélyi művelődési életről
 • Egyházi, szervezői tevékenységek, írások
 • A szakma - orvosi írások
 • Levelezések
 • Könyvészet

*

A bácsfalusi evangélikus egyházközség története

Kovács Lehel István (szerk.): "Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre"
A bácsfalusi evangélikus egyházközség története

Kiadó: Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, Négyfalu, 2011
ISBN 978-973-0-11105-7
Szerkesztő: Kovács Lehel István
A monográfia szerzői
: Antal László, Bálint Árpád, Bálint Károly, Barcsa István, Barcsa Márton, Barkó Etelka, Hochbauer Ferencné Gáspár Sára, Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István, Kristály László, Rab István, Rab Sándor, Simon András, Veres Emese-Gyöngyvér, Veres Károly
Grafikai szerkesztő
: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
Szaklektor: Veres Emese-Gyöngyvér
Nyelvi lektor: Ugron Levente
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © Szerzők, Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség - 2011
Formátum: A5, 340 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bácsfalu története
 • Történeti vizitációk Bácsfaluban
 • Az egyházközség lelkészei
 • A gyülekezet felügyelői
 • A bácsfalusi temető
 • Iskola Bácsfaluban
 • Gyülekezeti testvérkapcsolatok
 • Bácsfalu személyiségei
 • Népi tudás Bácsfaluban
 • Művelődési élet Bácsfaluban
 • A gyülekezet mint szerkesztőség
 • Népességi adatok tükrében
 • A templom - ma
 • Időrendben
 • Mellékletek
 • Fényképek
 • Abstract

*

Erdélyi Kárpát-Egyesület - 120 esztendő

Nádudvary György, Soós Gábor, Szász Ágnes, Kovács Lehel István: Erdélyi Kárpát-Egyesület - Brassó / Legyünk mi igazán testvérek!, In: Balázs Katalin, Deák László (szerk.): Erdélyi Kárpát-Egyesület - 120 esztendő. 157-176. o.

Kiadó: Mark House, Gyergyószentmiklós, 2011
ISBN 978-973-7877-49-7
Szerkesztő: Balázs Katalin, Deák László
Közreműködtek
: Almássy Vali, Bajna György, Barkász Gábor, Berkeszi Zsolt, Böjte-Beyer Barna, Deák László, Dezső László, Dósa László, dr. Péterffy Anna Erzsébet, dr. Szabó Katalin, Dukrét Géza, Dukrét Lajos, Egri Ferenc, Fazekas Loránd, Foit Mónika, Fülöp Szabolcs, Havas Tamás, Hints Miklós, ifj. Nyisztor Miklós, Illés Mihály, Imre István, Jánosi Csaba, Kalló Márta, Kerekes Ibolya, Kerekes Péter Pál, Kis Zoltán, Kiss Tibor, Kovács Attila, Kovács Lehel István, Kovács-Kendi Lehel, Kovácsné Diószegi Zsuzsa, Lukács József, Márk-Nagy János, Nádudvary György, Pálfi Miklós Zoltán, Pánczél Tibor, PÉter Éva, Solyom László, Soós Gábor, Szabó Károly, Szabó László, Szász Ágnes, Szilágyi Éva, Tiponuţ Tibor, Tivadar Csaba, Tóthpál Tamás, Vadász-Szatmári István, Veres Ágnes, Zsigmond Enikő.
Borítóterv és tördelés: Lukácsi Levente
Formátum: B5, 560 oldal

Tartalomjegyzék

 • Az EKE története
 • Az EKE osztályai, társult szervezetei
 • Egykor volt osztályok
 • Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Alapszabályzata
 • Elérhetőségek

*

Brassó magyar közterületnevei

Kovács Lehel István: Brassó magyar közterületnevei

Kiadó: Magánkiadás, 2013
ISBN 978-973-0-14596-0
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Sorozat: Korona Könyvek
Copyright © dr. Kovács Lehel István, Tomos Tünde - 2013
Formátum: A5, 160 oldal

Tartalomjegyzék

 • Brassó
 • A város negyedei
 • Közterületnevek
 • Régi várak Brassó területén
 • A régi várak helynevei
 • Corona - a Belváros
 • A vár (Belváros) negyedei
 • A vár részei
 • A Fellegvár
 • A Fellegvár helynevei
 • Életrajzok - magyar személyiségekről elnevezett utcák
 • Utcanév-táblák, házszámok
 • Magyar nevek mutatója
 • Könyvészet

*

56 bácsfalusi

Kovács Lehel István: 56 bácsfalusi

Kiadó: Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, Négyfalu, 2013
ISBN 978-973-0-15097-1
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu Könyvek
Copyright © Kovács Lehel István - 2013
Formátum: A5, 100 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Életrajzok
 • Adatközlők, könyvészet

*

Környezeti nevelés

Kovács Lehel István, Tomos Tünde, Benedek Melinda, Máté Éva Emese, Benedek Káplár Ildikó, Máté Levente, Hlavathy Zsuzsanna: Környezeti nevelés

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2013
ISBN 978-973-0-15314-9
Szerkesztő: Kovács Lehel István
Grafikai szerkesztő, illusztrációk: Tomos Tünde
Szedés, tördelés: Kovács Lehel István
Borítóterv
: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu Könyvek
Copyright © Kovács Lehel István, Tomos Tünde, Benedek Melinda, Máté Éva Emese, Benedek Káplár Ildikó, Máté Levente, Hlavathy Zsuzsanna - 2013
Formátum: A4, 108 oldal

Tartalomjegyzék

 • Beosztás
 • Bevezető
 • Leckék
 • Olvasmányok
 • Feladatlapok
 • Hogyan gondozzuk iskolánk, óvodánk udvarát?
 • Így védem én a környezetemet
 • Könyvészet

*

Zajzoni Rab István-díj

Bencze Mihály, Kovács Lehel István: Zajzoni Rab István-díj

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Wildt József Tudományos Társaság, Négyfalu, 2015
ISBN 978-973-0-20179-6
Szerkesztő: Bencze Mihály, Kovács Lehel István
Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
Fényképek: Magdó István, Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu Könyvek
Copyright © Bencze Mihály, Kovács Lehel István - 2013
Formátum: A5, 228 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A díj története
 • A névadóról
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015

*

Akár a főnix

Hochbauer Gyula, dr. Kovács Lehel István (szerk.): Akár a főnix. Emlékalbum a négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola 25 évéről. 1990–2015

Összeállította: Hochbauer Gyula, Miklós Melinda, Papp Árpád, Kovács-Kalit Előd, dr. Kovács Lehel István, Simon Enikő, Török Beatrix, Gödri Oláh Enikő, Török László, Székely Edit, Csáka Mária, Ádám Hajnalka, Szén Ibolya, Hlavathy Zsuzsánna, Fülöp Viola
Közreműködött: Néma Anna-Mária, Tóthpál László, Török Zita, Molnár Csaba, Remán Zippenfenig Erika, Benedek Káplár Ildikó, Czimbor Magdolna, Székely Hajnalka
Szerkesztette: Hochbauer Gyula, dr. Kovács Lehel István
Kiadó: HMMT, ZRIK
ISBN 978-973-0-22969-1
Nyelvi lektor: Hochbauer Gyula, Székely Gyöngyi
Tördelés: dr. Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Sorozat: Hétfalu Könyvek
Copyright © Zajzoni Rab István Középiskola – 2016
Formátum: A4, 286 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A Zajzoni Rab István-díjas Középiskola
 • Kezdeti évek
 • Iskolaépítés
 • Osztályok, szakok
 • Kisújszállási kapcsolatok
 • Versenyek – 25 év munkája és eredményei
 • Sportélet a Zajzoni Rab István Középiskolában
 • Diákélet a Zajzoni Rab István Középiskolában
 • A népmese mint alkalmazott nevelési stratégia
 • Legek könyve
 • A Középiskola háttérintézményei
 • A Zajzoni Rab István Középiskola címere
 • A szabadságszeretet identitástudatunk egyik ösztönzője
 • A hétköznapokba besugárzó ünnepek
 • Diákjaink tollából
 • Adatok tükrében
 • Osztályok
 • Fényképalbum

*

Térben és időben... Barangolás a Barcaságon

Kovács Lehel István: Térben és időben... Barangolás a Barcaságon

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság
ISBN 978-973-0-25878-3
Nyelvi lektor: Hochbauer Gyula, Székely Gyöngyi
Szaklektor: Hochbauer Gyula
Tördelés, borítóterv: dr. Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu Könyvek, Korona könyvek, Inga füzetek
Copyright © dr. Kovács Lehel István – 2017
Formátum: A4, 422 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A Barcaság
 • A kakaslövő Apáca
 • Kivándorlás és halál Szászmagyaróson
 • Mondák és tavak Szászveresmarton
 • Pajzs és urán: múlt és jelen Földváron
 • Híd és cukor Botfaluban
 • Hamu és gyémánt Szentpéteren
 • Méz és megszentelt kövek Szászhermányon
 • A Barcaság éke – Prázsmár
 • Alagút és várak Keresztváron
 • Három vár a Király-hegyen
 • Nemesek és udvarházak Bodolán
 • A boricát éltető Pürkerec
 • Zajzon: rekviem egy fürdőért
 • Tégla és gát Tatrangon
 • Őszi séta a Muszka-asztalon
 • Csukás – a változás hullámhosszán
 • Határkövek a Lovak havasán
 • Zsillëgő őrtüzek a Vajdán
 • Dédanyáink útján – Négyfaluból a rencei kaszálókig
 • Templom és iskola Hosszúfaluban
 • Téli rege – egy disznóvágás margójára
 • Egy jó kis séta – nemcsak négyfalusiaknak
 • Gondolatok a zsemlemorzsa körül
 • Örök és mulandó Csernátfaluban
 • Kirándulás a Kerek-dombra
 • Zakuszka: Mindenki másképp csinálja?!
 • Katolikusok és evangélikusok Türkösön
 • A padlás titkaiból: szappanfőzés
 • Szobrászok és lelkészek Bácsfaluban
 • Hol volt a Macskavár?
 • Fekete csillagok – szénégetők
 • Szabadságharc a Kárpát-kanyarban – egy kiállítás képei
 • A Batkától a Hegyes-hegyig – múltidézés Négyfaluban
 • Gyógyítás, kuruzslás a hétfalusi népi hagyományban
 • Küjjel és bejül – a hétfalusi csángó kapu
 • A hétfalusi festett bútor
 • Len- és kendertermesztés Hétfaluban
 • A sámánhit élő elemei Hétfaluban
 • A Poján-kőig, egy kicsit másképp
 • Reményik Sándorral a Nagy-kőhavason
 • Vám és vasút Predeálon
 • Siboth: a szabadságharc elfelejtett helyszíne
 • Letünt korok emléke: a „tramváj”
 • A noai forrásoktól a derestyei sörig
 • Salamon-kő: a mondákkal átszott szikla
 • Cenk: egy természetes Brassó-jelkép
 • Brassó – a Barcaság koronája
 • Brassó – falak a város körül
 • Monda és valóság a Fekete-templomban
 • Brassó – hősiesség és hanyatlás a Fellegvárban
 • Brassó – árvák és hősök Bertalanban
 • Természetjárásról mesél a Keresztény-havas
 • Évszázados tölgyek Keresztényfalván
 • Rózsaliget Barcarozsnyón
 • Kastély és vám Törcsváron
 • Tűz és jég a szorosok világában
 • Szikla és csata Zernyesten
 • Felhők és határviták Szászvolkányban
 • Fűzfák és vasmadarak Vidombákon
 • A Brassóval versengő Feketehalom
 • Vár és szentély a Kotlán
 • Tavak és oltárok Szunyogszéken, Vledényen
 • Fazekasság és feltámadás Barcaújfaluban
 • Oltár és hős Höltövényen
 • Őrtorony és mesterkert Krizbán
 • Legendák és mondák földjén az egykori havaselvi székely megyében
 • Királyok, fejedelmek, uralkodók
 • GPS-koordináták
 • Népszámlálási adatok
 • Könyvészet
 • Honismereti fényképalbum

*

A magyar Termopüle - A tömösi csatától az emlékműig

Jónás András, Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István: A magyar Termopüle - a tömösi csatától az emlékműig

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2018
ISBN 978-973-0-28668-7
Szerkesztő: Kovács Lehel István
Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © Jónás András, Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István - 2018
Formátum: A5, 515 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Helyszínek
 • Hogyan látták?
 • Hősök
 • A lélek szabadsága
 • Emlékmű Erdély kapujában
 • Emlékünnepélyek
 • A tömösi csata emléke az irodalomban
 • Irodalomjegyzék
 • Fényképalbum

*

Hétfalusi írott tojások

Veres Emese Gyöngyvér, Barkó Etelka, Kovács Lehel István: Hétfalusi írott tojások

Kiadó: Pro Terra Barcensis - Barca Kiadó, Négyfalu, 2019
ISBN 978-963-88230-7-6
Népművész: Barkó Etelka
Néprajzkutató: Veres Emese Gyöngyvér
Helytörténész: Kovács Lehel István
A mintákat rajzolta: Tomos Tünde
Fotók: Juhász Melinda, Csiki Edmond, Girás István, Kovács Lehel István, Hlavathy Zsuzsánna
A Pro Terra Barcensis program koordinátora: Hlavathy Zsuzsánna
Szedés és tördelés: Kovács Lehel István
Design: Varga Pál
Sorozat: Barcasági füzetek
Copyright © Pro Terra Barcensis - 2019
Formátum: A5, 68 oldal

Tartalomjegyzék

 • Kovács Lehel István: Tojásírás Hétfaluban
 • Orbán Balázs: A húsvéti piros tojások
 • Veres Emese Gyöngyvér: A tojásírás szokása
 • Barkó Etelka: A tojásírás menete
 • Hétfalusi mintakincs
 • Veres Emese Gyöngyvér: Népművészeink
 • Kovács Lehel István: Események és rendezvények

*

Házias ízek és hagyományok a Barcaságon

Kovács Lehel István, Veres Emese Gyöngyvér: Házias ízek és hagyományok a Barcaságon

Kiadó: Pro Terra Barcensis - Barca Kiadó, Négyfalu, 2019
ISBN 978-963-88230-8-3
Néprajzkutató: Veres Emese Gyöngyvér
Helytörténész: Kovács Lehel István
Fotók: Kovács Lehel István, Sipos Anett, Csiki Edmond
Szakácsok: Kovács Lehel István, Székely Gyöngyi, Sipos Anett
Lektorálás:
Székely Gyöngyi
Korrektúra: Hochbauer Mária, Veres Emese Gyöngyvér
A Pro Terra Barcensis program koordinátora: Hlavathy Zsuzsánna
Szedés és tördelés: Kovács Lehel István
Design: Varga Pál
Sorozat: Barcasági füzetek
Copyright © Pro Terra Barcensis - 2019
Formátum: A5, 96 oldal

Tartalomjegyzék

 • Kovács Lehel István: Barcasági ételkülönlegességek
 • Veres Emese Gyöngyvér: Mit és hogyan esznek a csángók?
 • Kovács Lehel István: Előételek, étvágygerjesztők
 • Kovács Lehel István: Levesek, csorbák
 • Kovács Lehel István: Főételek, sültek, tokányok
 • Kovács Lehel István: Tészták, sütemények, édességek, desszertek
 • Kovács Lehel István: Teák, főzetek, szirupok, szukkok, borok, dzsemek
 • Kovács Lehel István: Barcasági savanyúságok
 • Kovács Lehel István: Kenyérsütés, disznóvágás, szappanfőzés, házi praktikák
 • Kovács Lehel István: Az étkezéssel kapcsolatos hétfalusi csángó tájszók

*

Csángó szőttesek - Az újraálmodott hagyomány

Kovács Lehel István, Veres Emese Gyöngyvér: Csángó szőttesek - Az újraálmodott hagyomány

Kiadó: Pro Terra Barcensis - Barca Kiadó, Négyfalu, 2019
ISBN 978-963-88230-9-0
Néprajzkutató: Veres Emese Gyöngyvér
Helytörténész: Kovács Lehel István
Fotók: Kovács Lehel István
Népi szövő: Czimbor Izabella
Korrektúra: Hochbauer Mária, Veres Emese Gyöngyvér
A Pro Terra Barcensis program koordinátora: Hlavathy Zsuzsánna
Szedés és tördelés: Kovács Lehel István
Design: Balázs Norbert
Mintarajzoló: Székely Gyöngyi, Kovács Lehel István
A minták megrajzolása a MINTA szoftver (© Kovács Lehel István, 2010–2019) segítségével történt
Sorozat: Barcasági füzetek
Copyright © Pro Terra Barcensis - 2019
Formátum: A5, 56 oldal

Tartalomjegyzék

 • Kovács Lehel István: Találkozásom a szövőszékkel
 • Veres Emese Gyöngyvér: Kakastaréjos, búzakalászos, merőhímes – hímesek a barcasági csángóknál
 • Czimbor Izabella: Minták
 • Veres Emese Gyöngyvér: Az ájraálmodott hagyomány – A Zajzoni-díjas Czimbor Izabella

*

Szobor a hegyen - A Cenk-tetőn lévő Árpád-szobor története

Kovács Lehel István: Szobor a hegyen - A Cenk-tetőn lévő Árpád-szobor története

Kiadó: Heraldika könyvkiadó, Budapest, 2022
ISBN 978-615-5592-26-3
Szaklektor: Veres Emese Gyöngyvér
Szerkesztette: Kun-Gazda Gergely
Korrektúra: Gergely Erika
Felelős kiadó: Demeter László
Borítóterv és tördelés: Bubik Veronika
Sorozat: Millenniumi emlékművek
Copyright © Heraldika Kiadó, Kovács Lehel István - 2022
Formátum: A5, 232 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A történelmi háttér
 • A millenniumi kiállítás barcasági vonatkozásai
 • Az Árpád-szobor helye
 • Cenk: egy természetes Brassó-jelkép
 • Az Árpád-szobor felállítása
 • Az Árpád-szobor leleplezése
 • Kegyelet és merénylet: a szobor élete
 • A rombolás
 • A szobor utóélete
 • Az Árpád-szobor és az EKE
 • Az Árpád-szobor és a Vitézi Rend
 • A múzsák hangján
 • Árpád-szobor: fontosabb időpontok

 

1

 

EKE-Bakancs 2/2016 - Barangolások Brassó környékén - Keresztény-havas

Kovács Lehel István: EKE-Bakancs 2/2016 - Baralngolások Brassó környékén -
Keresztény-havas

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2016
Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
ISSN 2501-5109
Felelős szerkesztő: Deák László
Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin
Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
Fényképek: Kovács Lehel István
Sorozat: EKE-Bakancs
Formátum: B6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
 • 1. Cenk
 • 2. Tejbarlang
 • 3. Keresztény-havas csúcsa
 • Könyvészet

*

EKE-Bakancs 4/2016 - Barangolások Várfalva községben és környékén - Várfalva és az EKE Vára

Balázs Katalin, Dávid Noémi, dr. Kovács Lehel István, dr. Lukács József, Pálfi Miklós: EKE-Bakancs 4/2016 - Baralngolások Várfalva községben és környékén - Várfalva és az EKE Vára

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2016
Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
ISSN 2501-5109
Felelős szerkesztő: Deák László
Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin, Böjthe-Beyer Barna
Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
Fényképek: Kovács Lehel István
Sorozat: EKE-Bakancs
Formátum: B6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Várfalva község
 • Könyvészet
 • Várfalva rendezvényei
 • Az EKE-Vár rövid története
 • Várak, kilátók és vízesések az Aranyos völgye fölött

*

EKE-Bakancs 6/2017 - Barangolások a Kárpát-kanyarban - A Csukás-hegység

Kovács Lehel István: EKE-Bakancs 6/2017 - Baralngolások a Kárpát-kanyarban - A Csukás-hegység

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2017
Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
ISSN 2501-5109
Felelős szerkesztő: Deák László
Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin, Böjthe-Beyer Barna
Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
Fényképek: Kovács Lehel István
Sorozat: EKE-Bakancs
Formátum: B6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
 • 1. Piroska-havas
 • 2. A Csukás csúcsa
 • 3. Bretocsa kapuja
 • Könyvészet

*

Barcaság - Erdély keleti kapuja

Kovács Lehel István: Barcaság - Erdély keleti kapuja

Kiadó: Pro Terra Barcensis projekt, Négyfalu, 2017 (magyarul, angolul, románul)
ISBN 978-606-86666-61-7
Munkatársak: Hlavathy Zsuzsánna, Simon Attila
Borító- és grafikaterv: Varga Pál
Tördelőszerkesztő: Kovács Lehel István
Fényképek: Kovács Lehel István
Formátum: 220 mm x 160 mm , 24 oldal

Tartalomjegyzék

 • Barcaság
 • A kakaslövő Apáca
 • Őrtorony és Mesterkert Krizbán
 • A krizbai vár
 • Fazekasság és feltámadás Barcaújfaluban
 • Szobrászok és lelkészek Bácsfaluban
 • Bolnok: a kikapcsolódás paradicsoma
 • Nagy-kőhavas: a hétfalusi csángók szent hegye
 • Katolikusok és evangélikusok Türkösön
 • Örök és mulandó Csernátfaluban
 • Templom és iskola Hosszúbfaluban
 • Tégla és gát Tatrangon
 • Zajzon: rekviem egy fürdőért
 • A boricát éltető Pürkerec
 • Csukás - a változás hullámhosszán
 • A hétfalusi csángó népviselet
 • A borica
 • A tojásírás
 • A hétfalusi festett bútor
 • Öt dolog, amiért érdemes meglátogatni a Barcaságot

*

Barangolások a Barcaságon

Kovács Lehel István: Barangolások a Barcaságon

Sorozat- és kiadványterv: Dezső László
Kiadó
: Mark House, Gyergyószentmiklós, 2018
ISBN 978-606-86666-62-4
Fotók: Kovács Lehel István, Magdó István, Hazajáró (drón), Blénesi Edith, Kovács Eszter Apolka, Sipos Gaudi Tünde, Sólyom Ernő, Jónás András, Bereczki Barna, Dezső László
Grafikai szerkesztés, tördelés: Kovács Lehel István
Korrektúra: Veres Emese-Gyöngyvér
Formátum: 220 mm x 160 mm , 112 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A Barcaság
 • A Barcaság leírása
 • Brassó
 • A magyar Barcaság
 • A szász Barcaság
 • A román Barcaság
 • Ajánlott és felhasznált irodalom

*

EKE-Bakancs 9/2019 - Barangolások erdélyi hadszíntereken - A 32-es határvadászok emléktúrája

Kovács Lehel István: EKE-Bakancs 9/2019 - Baralngolások erdélyi hadszíntereken - A 32-es határvadászok emléktúrája

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2019
Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
ISSN 2501-5109
Felelős szerkesztő: Deák László
Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin, Böjthe-Beyer Barna
Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
Fényképek: Kovács Lehel István, KMSME
Sorozat: EKE-Bakancs
Formátum: B6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
 • Ahogy a kitörés megtörtént
 • A 32-es határvadászok emléktúrája
 • Könyvészet

*

Megújuló energiaforrások

Kovács Lehel István: Megújuló energiaforrások

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2020
Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
ISSN 2668-5787
Felelős szerkesztő: Deák László
Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin
Borító- és grafikaterv: Könczey Elemér
Borítókép: dr. Kovács Lehel István
Fotók: dr. Kovács Lehel István
Tördelőszerkesztő: dr. Kovács Lehel István
Sorozat: EKE-kisokos, 5., Környezetvédők kézikönyve
Formátum: A5, 116 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Megújuló energiaforrások
 • A Nap ereje
 • A szél ereje
 • A víz ereje
 • A Föld ereje
 • A fa ereje
 • A biogáz ereje
 • Az atom ereje
 • Esettanulmány - mobil napelemes rendszer
 • LEGO® eromű-modellek megújuló energiaforrások számára

*

Gyalogtúrák szervezése és vezetése

Kovács Lehel István: Gyalogtúrák szervezése és vezetése

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2021
Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
ISSN 2668-5787
Felelős szerkesztő: Deák László
Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin, Böjthe-Beyer Barna
Borító- és grafikaterv: Könczey Elemér
Borítókép: Deák László
Fotók: dr. Kovács Lehel István
Tördelőszerkesztő: dr. Kovács Lehel István
Sorozat: EKE-kisokos, 1., Túravezetők kézikönyve
Formátum: A5, 132 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • A természetjárás
 • A természetjárás rövid története
 • A túravezetők feladatai
 • Éjszakai túrázás
 • Turistajelzések
 • Mit tegyünk, ha eltévedtünk?
 • Mit tegyünk veszélyes helyzetekben?
 • Túraszabályzat
 • Könyvészet

*

Képeslapok a nagyvilágból - 1.

Kovács Lehel István, Kovács Eszter Apolka: Képeslapok a nagyvilágból - 1.

Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület - Brassó, Négyfalu, 2021
ISBN 978-973-0-35675-5
Szerkesztő: Kovács Lehel István
Grafikai szerkesztő: Kovács Eszter Apolka
Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
Fotók: Kovács Lehel István
Formátum: A5, 200 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Rodostó - fejedelmeink nyomában
 • Isztambul - varázs a Boszporusz körül
 • Safranbolu - a sáfrány városa
 • A sáfránytól a teaültetvényekig
 • Ellentétek hazái a Kaukázusban - Grúzia és Örményország
 • Van-tó - tenger az ország közepén
 • Nemrut Dağı - az istenek hegye
 • Kappadókia - csoda a köbön
 • Aphrodité szigetének két arca
 • A legek városa: Párizs
 • Bécs - ez császári!
 • Verona - Rómeó nyomában
 • A mi utunk is Rómába vezetett
 • Nyaralás az istenek tengerén
 • Csonkig égett gyertyák Lezhë-ban
 • Genf: kiállítás és kutatás
 • Villámlátogatás Madridban
 • Kalandozások a Jó Szelek Városában
 • Mese a gofri hazájáról
 • Európában, geológiai és építészeti csodák között
 • Európában, a barlangok, fürdők és kastélyok világában
 • Képeslap Londonból, avagy világot lát a Tömösi Emlékmű
 • A fekete hegy varázsa
 • Három csepp víz
 • Nyitra és a Zobor-hegy
 • Barangolás a bor birodalmában
 • Debrecenbe kéne menni… - "Bakancsban, vasparipával!"
 • Egy kis túri-túra
 • Budap/estek

*

A Csukás-hegység turistakalauza

Kovács Lehel István: A Csukás-hegység turistakalauza

Kiadó: Tortoma könyvkiadó, Barót, 2022
Felelős kiadó:Demeter László
ISBN 978-606-9716-28-1
Szerkesztő: Kun-Gazda Gergely
Korrektúra: Gergely Erika
Reklámfelelős: Melkuhn Andrea
Reklámgrafikus: Demeter Enikő
Borítóterv: Kolumbán Hanna
Tördelés: Lukács László
Fényképek: Kovács Lehel István, Moldován Mihály, Blénesi György
Sorozat: A Kárpát-koszorú hegyei
Formátum: 20 cm x 11,5 cm, 176 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Helynéveredet
 • Közlekedés, elérhetőség
 • Fekvése, határai
 • Földtani felépítése
 • Felszíne, morfológiai jellemzői
 • Éghajlat
 • Élővilág
 • Vízhálózata
 • Borvizek
 • Természetvédelmi területek
 • Épített örökség
 • Települések, turizmus az országutak mentén
 • Túraútvonalak a Csukáson
 • Függelék: történetek, mesék, regék a Csukásról
 • Román-magyar helynévtár
 • GPS-koordináták és magasságok
 • Felhasznált irodalom