Algoritmusok és adatszerkezetek - Algorithms and data structures
Programozás II - Programming II
Formális nyelvek és fordítóprogramok -- Formal languages and compilers

Algoritmusok bonyolultsága - Complexity of algorithms

Limbaje formale si compilatoare

A kombinatorika alkalmazásai hálózatokban -- Combinatorics in networks