Könyveim
 
 

 

A programozási nyelvek alapjai

Bíró Ernő, Kovács Lehel: A programozási nyelvek alapjai

Kiadó: Komp-Press, Kolozsvár, 1997
ISBN 973-97661-4-5
Szaklektor: Dr. Kása Zoltán, egyetemi előadótanár
Copyright © Bíró Ernő, Kovács Lehel - 1997
Formátum: A5, 96 oldal

Tartalomjegyzék

 • I. Számítógépek
 • II. Applikációk
 • III. Programozási nyelvek
 • IV. Programozási nyelvek tervezése
 • V. Programozási nyelvek elemei
 • VI. Programozási elvek

*

Az objektumorientált paradigma

Kovács D. Lehel István: Programozási nyelvek összehasonlító elemzése -
Az objektumorientált paradigma

Kiadó: Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, BBTE, 2000
ISBN 973-8095-63-8
Szaklektorok:
Dr. Nyékyné G. Judit, docens - ELTE, Budapest
Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár - BBTE, Kolozsvár
Dr. Varga Ibolya, adjunktus - BBTE, Kolozsvár
Copyright © Kovács Lehel István - 2000
Formátum: A5, 132 oldal

Tartalomjegyzék

 • 1. Valóságmodellezés
 • 2. Az osztály fogalma; az objektum, a példány fogalma
 • 3. Jelölési módok, diagramok
 • 4. Egybezártság
 • 5. Adatrejtés, interfészek
 • 6. Osztályadat (osztályváltozó), osztálymetódusok – példányadat (példányváltozó), példánymetódusok
 • 7. Öröklődés
 • 8. Polimorfizmus
 • 9. Statikus és dinamikus objektumok
 • 10. Mitől objektumorientált egy program?
 • 11. Objektumok, osztályok közötti kapcsolatok
 • 12. A perszisztencia fogalma
 • 13. Objektumorientált adatmodell: OODBMS
 • 14. Komponensorientált paradigma
 • 15. Objektumorientált szoftverfejlesztés. Az UML
 • 16. Objektumorientált paradigma a programozási nyelvekben
 • 17. Összehasonlító táblázatok
 • 18. Programozási nyelvek
 • 19. Könyvészet

*

RODOSZ - Tanulmányok - 2000 - II.

szerk. Kovács D. Lehel István, Szabó Csaba: RODOSZ - Tanulmányok - 2000 - II. Természet- és műszaki tudományok

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001
ISBN 973-26-0628-2
Lektor: Jakab Márta
Copyright © RODOSZ, szerkesztők - 2001
Formátum: A5, 178 oldal

Tartalomjegyzék

 • Csillik Iharka, BBTE - Kolozsvár, doktorandus
  Az iklódi temetkezőhely sírjainak csillagászati tájolása
 • Csillik Iharka, BBTE - Kolozsvár, doktorandus
  V1647 Sagitarii csillag periódusának tanulmányozása
 • Kovács Barna, Petru Maior Tudományegyetem - Marosvásárhely, doktorandus
  Numerikus integrálási módszerek az égi mechanikában. A korlátozott háromtest probléma numerikus integrálása
 • Kovács Lehel István, ELTE - Budapest, doktorandus, BBTE - Kolozsvár, doktorandus, egyetemi tanársegéd
  Adaptív algoritmusok használata a programozási nyelvek modern fordítási módszereiben
 • Makó Zoltán, BBTE - Kolozsvár, doktorandus, egyetemi tanársegéd
  Olyan lineáris programozási feladatok megoldása, amelyben a célfüggvény együtthatói fuzzy számok
 • Bendecsik Csaba, BME MIT - Budapest, doktorandus
  A Walsh Hadamard transzformációra épülő rekurzív adaptív Fourier analizátor
 • Dénes Levente, Nyugat-Magyarországi Egyetem - Sopron, doktorandus
  A Taguchi-féle minőségjavító módszer
 • Gergely Lisette, Nyugat-Magyarországi Egyetem - Sopron, doktorandus
  Nyár tömörfa lapok szilárdsági jellemzőinek vizsgálata
 • Koródi Szabolcs, BME - Budapest, doktorandus
  Peter Eisenman: Mi jöhet még? Építészet Eisenman munkássága és a dekonstrukció után
 • Kutasi Dénes Nimród, Márton Lőrinc, Petru Maior Tudományegyetem - Marosvásárhely, doktorandusok
  Fuzzy logikán alapuló hőmérsékletszabályozás
 • Márton Lőrinc, Kutasi Dénes Nimród, Petru Maior Tudományegyetem - Marosvásárhely, doktorandusok
  Genetikus Algoritmusok és neuronhálók alkalmazása irányítástechnikai feladatok megoldására
 • Szabó Csaba, KME - Kolozsvár, doktorandus
  Az állandómágneses szinkronmotorok vezérlési stratégiái

*

Programozási nyelvek

Kovács D. Lehel István, Sergyán Szabolcs, Nyékyné Gaizler Judit: Objektumorientált programozás, In: Nyékyné Gaizler Judit (szerk.): Programozási nyelvek, 391.-459. o.

Kiadó: Kiskapu Könyvkiadó, Budapest, 2003
ISBN 963-9301-47-7
Lektorok: Kozma László, Csörnyei Zoltán, Pásztorné Varga Katalin
Copyright © Ásványi Tibor, Balázs Iván József, Csizmazia Albert, Csizmazia Balázs, Csontos Péter, Fodor Szabina, Hegedűs Hajnalka, Horváth Zoltán, Juhász András, Kozsik Tamás, Kovács D. Lehel István, Lakatos Attila, Marcinkovics Tamás, Nohl Attila Rajmund, Nyékyné Gaizler Judit, Porkoláb Zoltán, Pécsy Gábor, Tejfel Máté, Sergyán Szabolcs, Zsók Viktória - 2003
Formátum: 188x234 mm, 762 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezetés
 • 1. Programozási nyelvek tervezése
 • 2. Lexikális elemek
 • 3. Vezérlési szerkezetek, utasítások
 • 4. Hatókör, élettartam
 • 5. Típusok
 • 6. Típuskonstrukciók
 • 7. Alprogramok
 • 8. Kivételkezelés
 • 9. Modulok
 • 10. Absztrakt adattípusok
 • 11. Típussal való paraméterezés
 • 12. Objektumorientált programozás
 • 13. A programhelyesség-ellenőrzés nyelvi elemei
 • 14. Párhuzamos nyelvi elemek
 • 15. Programkönyvtárak
 • 16. A funkcionális programozási nyelvek elemei
 • 17. Logikai programozás
 • 18. Aspektusorientált programozás
 • 19. Programozási nyelvek rövid leírásai
 • 20. Függelékek
 • Irodalomjegyzék
 • Tárgymutató

*

RODOSZ - Tanulmányok - 2003 - II.

szerk. Kovács D. Lehel István: RODOSZ - Tanulmányok - 2003 - II.
Természet- és műszaki tudományok

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004
ISBN 973-26-0766-1
Lektor: Jakab Márta
Copyright © RODOSZ, szerkesztők - 2004
Formátum: A5, 182 oldal

Tartalomjegyzék

 • ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
  • Lőrincz Lenke Csilla, ...: Farmakokinetikailag irányított nagy dózisú Methotrexat kezelés alkalmazási lehetőségei gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában
  • Mózes Csaba: Az innováció és a vállalkozás, mint az erdészeti kutatás témája
  • Nistor Laura: Meta-megközelítések az ökológiában. A zöld kommunikáció
 • ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
  • Baranyai Tünde: Fixpont tételek aszimptotikus változatai
  • Csillik Iharka, ...: A Nap aktivitásának hatása a COSMOS 1250 műholdra
  • Debrenti Edit: Néhány nem-endomorfizmusra vonatkozó fixpont tétel
  • Gombos Katalin: Színindukció és színasszimilációs vizsgálatok kis- és közepes méretű objektumoknál CRT monitorok használatakor
  • Imre Ilona: Adatbázisok normálformái
  • Kovács Barna: Konzervatív integrátorok az égi mechanikában - A korlátozott háromtest-probléma integrálása konzervatív integrátorral
  • Kovács D. Lehel István, ...: Objektumok metamorfózisa
  • Póra Katalin: Interferenciahatások a hidrogénmolekula ionizációja esetén
  • Sárközi Zsuzsa, ...: Egyfalú és többfalú szén nanocsövek előállítása
 • MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
  • Dobai Jenő Barna: Az aszinkrongép forgórész hibáinak diagnosztizálása
  • Korody Endre: Repülésszimulátor az oktatás és kutatás szolgálatában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
  • Kovács Levente: Többváltozós (MIMO) szabályozás és szétcsatolás egy háromtartályú rendszer esetében
  • Nagy-György Tamás: Szerkezetek megerosítése szálerosítésű polimer kompozitokkal

*

Rendszerek elemzése és tervezése

Kovács D. Lehel István: Rendszerek elemzése és tervezése

Kiadó: Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, BBTE, 2004
ISBN 973-610-333-1
Szaklektorok:
Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár - BBTE, Kolozsvár
Dr. Soós Anna, docens - BBTE, Kolozsvár
Felelős szerkesztő: Dr. Kolumbán József
Műszaki szerkesztő: Kovács D. Lehel István
Borítóterv, grafikák: Tomos Tünde
Nyelvi lektor: Szenkovics Enikő
Nyomda: Gewalt Promotion Kft.
Copyright © Kovács Lehel István - 2004
Formátum: A5, 280 oldal

Tartalomjegyzék

I. RÉSZ

 • 1. A RENDSZER ÁLTALÁNOS FOGALMA
 • 2. RENDSZEREK ÉS A REND
 • 3. NAGY RENDSZEREK
 • 4. INFORMATIKUSOK, CÉGEK, PROJEKTEK
II. RÉSZ
 • 5. ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
 • 6. AZ ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS MÓDSZEREI
 • 7. ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS MINT PROJEKT
 • 8. A SPECIFIKÁCIÓ MEGFOGALMAZÁSA ÉS AZ ELEMZÉS
 • 9. TERVEZÉS
 • 10. ADATOK TERVEZÉSE
 • 11. ALGORITMUSOK TERVEZÉSE
 • 12. MODULOK TERVEZÉSE
 • 13. TERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK
 • 14. KÓDOLÁS, PROGRAMOZÁS (IMPLEMENTÁLÁS)
 • 15. TESZTELÉS ÉS KARBANTARTÁS
 • 16. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
 • 17. A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
 • 18. HELP ALKALMAZÁSOK ÍRÁSA
 • 19. OBJEKTUMORIENTÁLT ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS
 • 20. AZ UML NYELV
 • 21. OBJEKTUMOK ÉLETCIKLUSÁNAK LEÍRÁSA
 • 22. SZOFTVER-ERGONÓMIA

III. RÉSZ

 • 23. ÁLTALÁNOS RENDSZERELMÉLET
 • 24. ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE
 • 25. OBJEKTUMORIENTÁLT SZOFTVERTERVEZÉS
 • 26. KÖNYVÉSZET

*

A programozási nyelvek anatómiája

Kovács D. Lehel István: Programozási nyelvek összehasonlító elemzése -
A programozási nyelvek anatómiája

Kiadó: Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, BBTE, 2004
ISBN 973-610-280-7
Szaklektorok:
Dr. Csörnyei Zoltán, docens - ELTE, Budapest
Dr. Kása Zoltán, egyetemi tanár - BBTE, Kolozsvár
Dr. Darvay Zsolt, adjunktus - BBTE, Kolozsvár
Copyright © Kovács Lehel István - 2004
Formátum: A5, 264 oldal

Tartalomjegyzék

 • 1. SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INFORMATIKA
 • 2. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADIG
 • 3. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADBAN
 • 4. MAGYAROK A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÖRTÉNETÉBEN
 • 5. A PROGRAMOZÁSI NYELV FOGALMA5.1. Az algoritmus fogalma
 • 6. A PROGRAMOZÁSI NYELVEK OSZTÁLYOZÁSA
 • 7. NEUMANN-ELVEK, AZ IMPERATÍV PARADIGMA
 • 8. A PROGRAMOZÁSI NYELVEK ELEMZÉSI SZEMPONTJAI
 • 9. PROGRAMOZÁSI NYELVEK TERVEZÉSE
 • 10. FORDÍTÓPROGRAMOK SZERKEZETE
 • 11. LEXIKÁLIS ELEMEK
 • 12. SZINTAKTIKA MEGADÁSA
 • 13. SZEMANTIKA MEGADÁSA
 • 14. VÁLTOZÓK, KONSTANSOK
 • 15. TÍPUSOK 124
 • 16. KIFEJEZÉSEK
 • 17. UTASÍTÁSOK, VEZÉRLÉSI SZERKEZETEK
 • 18. PROGRAMEGYSÉGEK
 • 19. ABSZTRAKCIÓS SZINTEK
 • 20. I/O MŰVELETEK
 • 21. A PROGRAMOZÁSI NYELVEK „CSALÁDFÁJA”
 • 22. KÖNYVÉSZET

*

FIRKA emlékfüzet

szerk. Puskás Ferenc, Máthé Enikő, Kovács Lehel, Tibád Zoltán: FIRKA emlékfüzet

Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2006
ISSN 1224-371X
Formátum: A5, 148 oldal

Tartalomjegyzék

 • Fizika
 • Informatika
 • Kémia

*

Számítógépes grafika

Kovács D. Lehel István: Számítógépes grafika

Kiadó: Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2009
ISBN 978-973-1970-14-1
Szaklektor:
Dr. Makó Zoltán, docens - Sapientia-EMTE, Csíkszereda
Copyright © Kovács Lehel István, Scientia - 2009
Formátum: B5, 384 oldal

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • 1. Bevezetés a számítógépes grafikába
 • 2. A számítógépes grafika alapjai
 • 3. Grafika DOS alatt
 • 4. Grafika Windows alatt
 • 5. Az OpenGL
 • 6. Gyakorlatok és példaprogramok
 • Szakirodalom
 • Fogalomtár
 • Ábrák jegyzéke
 • Abstract
 • Rezumat
 • A szerzőről

*

Észpörgető

Észpörgető

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2014.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet

*

Észpörgető+

Észpörgető+

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2015.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet
 • Megjegyzések

*

Észpörgető++

Észpörgető++

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2016.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet
 • Megjegyzések

*

Észpörgető3+

Észpörgető3+

Készült a Zajzoni Rab István Középiskola Szülőbizottságának kiadásában az iskola sakk-körében tevékenykedő tanulók számára, jutalomképp.
Négyfalu, 2017.
A feladatokat válogatta, a könyvet összeállította: Székely Gyöngyi és Kovács Lehel István
Borító: Tomos Tünde
Formátum: A6, 48 oldal

Tartalomjegyzék

 • Feladatok
 • Megoldások
 • Könyvészet

 

 

 

 

Szent Mihály oltalmában

Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István: Szent Mihály oltalmában -
a türkösi római katolikus egyházközség története

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2004
ISBN 973-0-03498-2
Felelős szerkesztő: Kovács Lehel István
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Közreműködtek: Msgr. Gajdó Zoltán plébános, Gál Hajnal, Szirmai Béla kanonok
Fényképek: Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István,
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság - 2004
Formátum: A5, 240 oldal

Tartalomjegyzék

 • Türkös - magyar római katolikus végvár a Kárpát-kanyarban
 • A kezdetek (a XVI. századig)
 • Hétfalu a reformáció idején
 • Az új egyházközség
 • Építkezések
 • Lelki közösségek
 • A türkösi plébánián szolgáló papok névjegyzéke
 • A katolikus iskola
 • Művelődési élet
 • Az egyházközség tisztviselői
 • Az emlékezés kövei - római katolikus sírkertek
 • Püspöklátogatások, bérmálások
 • Népmozgalmi adatok tükrében
 • Események az egyházközség életéből
 • A levéltár rejtett zugaiból
 • Életrajzok
 • Fényképek
 • Tervrajzok
 • Függelék - a sajtó tükrében
 • Könyvészet

*

Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

Kovács Lehel István: Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény

Kiadó: Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005
ISBN 973-8439-20-5
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Lektor: Hochbauer Gyula
Copyright © Kovács Lehel István - 2005
Formátum: A5, 116 oldal

Tartalomjegyzék

 • Hétfaluról
 • Tájszógyűjteményünkről
 • A beszélt nyelv
 • Hétfalusi tájszógyűjtemény
 • Szinonima szótár
 • Falucsúfolók
 • Írások
 • Ételek
 • Ünnepek
 • Eszközök
 • Díszítések
 • Ruházat, népviselet
 • Hétfalusi családnevek
 • Hétfalu helynevei
 • Rövidítések
 • Könyvészet

*

Volt egyszer egy iskola...

Kovács Lehel István, Sipos Gaudi Enikő: Volt egyszer egy iskola... - a hosszúfalusi fafaragászati iskola története

Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2005
Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
Sorozat: Hétfalu könyvek
Copyright © Kovács Lehel István, Sipos Gaudi Enikő, Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság - 2005
Formátum: A5, 110 oldal

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
 • Az iskola története
 • Az iskola gyümölcsei
 • Életrajzok
 • Gyakorlati tanácsok az aranyozás, ezüstözés és
  bronzírozás mesterségének űzéséhez
 • Könyvészet

*

 • Dr. Papp Béla élete és munkássága

  Kovács Lehel István: "Hivatásom és küldetésem: csángó népemért dolgozni"
  Dr. Papp Béla élete és munkássága

  Kiadó: Fulgur Kiadó, Négyfalu, 2009
  ISBN 978-973-88255-6-7
  Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
  Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
  Sorozat: Hétfalu könyvek
  Copyright © dr. Papp Béla örökösei, Kovács Lehel István - 2009
  Formátum: A5, 276 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Dr. Papp Béla
  • Életút - önéletrajzi visszaemlékezések
  • A szülőföld szeretete - írások Hétfaluról
  • Írások az erdélyi művelődési életről
  • Egyházi, szervezői tevékenységek, írások
  • A szakma - orvosi írások
  • Levelezések
  • Könyvészet

  *

  A bácsfalusi evangélikus egyházközség története

  Kovács Lehel István (szerk.): "Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre"
  A bácsfalusi evangélikus egyházközség története

  Kiadó: Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, Négyfalu, 2011
  ISBN 978-973-0-11105-7
  Szerkesztő: Kovács Lehel István
  A monográfia szerzői
  : Antal László, Bálint Árpád, Bálint Károly, Barcsa István, Barcsa Márton, Barkó Etelka, Hochbauer Ferencné Gáspár Sára, Hochbauer Gyula, Kovács Lehel István, Kristály László, Rab István, Rab Sándor, Simon András, Veres Emese-Gyöngyvér, Veres Károly
  Grafikai szerkesztő
  : Tomos Tünde
  Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
  Szaklektor: Veres Emese-Gyöngyvér
  Nyelvi lektor: Ugron Levente
  Sorozat: Hétfalu könyvek
  Copyright © Szerzők, Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség - 2011
  Formátum: A5, 340 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Bácsfalu története
  • Történeti vizitációk Bácsfaluban
  • Az egyházközség lelkészei
  • A gyülekezet felügyelői
  • A bácsfalusi temető
  • Iskola Bácsfaluban
  • Gyülekezeti testvérkapcsolatok
  • Bácsfalu személyiségei
  • Népi tudás Bácsfaluban
  • Művelődési élet Bácsfaluban
  • A gyülekezet mint szerkesztőség
  • Népességi adatok tükrében
  • A templom - ma
  • Időrendben
  • Mellékletek
  • Fényképek
  • Abstract

  *

  Erdélyi Kárpát-Egyesület - 120 esztendő

  Nádudvary György, Soós Gábor, Szász Ágnes, Kovács Lehel István: Erdélyi Kárpát-Egyesület - Brassó / Legyünk mi igazán testvérek!, In: Balázs Katalin, Deák László (szerk.): Erdélyi Kárpát-Egyesület - 120 esztendő. 157-176. o.

  Kiadó: Mark House, Gyergyószentmiklós, 2011
  ISBN 978-973-7877-49-7
  Szerkesztő: Balázs Katalin, Deák László
  Közreműködtek
  : Almássy Vali, Bajna György, Barkász Gábor, Berkeszi Zsolt, Böjte-Beyer Barna, Deák László, Dezső László, Dósa László, dr. Péterffy Anna Erzsébet, dr. Szabó Katalin, Dukrét Géza, Dukrét Lajos, Egri Ferenc, Fazekas Loránd, Foit Mónika, Fülöp Szabolcs, Havas Tamás, Hints Miklós, ifj. Nyisztor Miklós, Illés Mihály, Imre István, Jánosi Csaba, Kalló Márta, Kerekes Ibolya, Kerekes Péter Pál, Kis Zoltán, Kiss Tibor, Kovács Attila, Kovács Lehel István, Kovács-Kendi Lehel, Kovácsné Diószegi Zsuzsa, Lukács József, Márk-Nagy János, Nádudvary György, Pálfi Miklós Zoltán, Pánczél Tibor, PÉter Éva, Solyom László, Soós Gábor, Szabó Károly, Szabó László, Szász Ágnes, Szilágyi Éva, Tiponuţ Tibor, Tivadar Csaba, Tóthpál Tamás, Vadász-Szatmári István, Veres Ágnes, Zsigmond Enikő.
  Borítóterv és tördelés: Lukácsi Levente
  Formátum: B5, 560 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Az EKE története
  • Az EKE osztályai, társult szervezetei
  • Egykor volt osztályok
  • Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Alapszabályzata
  • Elérhetőségek

  *

  Brassó magyar közterületnevei

  Kovács Lehel István: Brassó magyar közterületnevei

  Kiadó: Magánkiadás, 2013
  ISBN 978-973-0-14596-0
  Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
  Szedés, tördelés, borítóterv: Tomos Tünde, Kovács Lehel István
  Sorozat: Korona Könyvek
  Copyright © dr. Kovács Lehel István, Tomos Tünde - 2013
  Formátum: A5, 160 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Brassó
  • A város negyedei
  • Közterületnevek
  • Régi várak Brassó területén
  • A régi várak helynevei
  • Corona - a Belváros
  • A vár (Belváros) negyedei
  • A vár részei
  • A Fellegvár
  • A Fellegvár helynevei
  • Életrajzok - magyar személyiségekről elnevezett utcák
  • Utcanév-táblák, házszámok
  • Magyar nevek mutatója
  • Könyvészet

  *

  56 bácsfalusi

  Kovács Lehel István: 56 bácsfalusi

  Kiadó: Bácsfalusi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, Négyfalu, 2013
  ISBN 978-973-0-15097-1
  Grafikák, grafikai szerkesztő: Tomos Tünde
  Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
  Sorozat: Hétfalu Könyvek
  Copyright © Kovács Lehel István - 2013
  Formátum: A5, 100 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Előszó
  • Életrajzok
  • Adatközlők, könyvészet

  *

  Környezeti nevelés

  Kovács Lehel István, Tomos Tünde, Benedek Melinda, Máté Éva Emese, Benedek Káplár Ildikó, Máté Levente, Hlavathy Zsuzsanna: Környezeti nevelés

  Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2013
  ISBN 978-973-0-15314-9
  Szerkesztő: Kovács Lehel István
  Grafikai szerkesztő, illusztrációk: Tomos Tünde
  Szedés, tördelés: Kovács Lehel István
  Borítóterv
  : Tomos Tünde, Kovács Lehel István
  Sorozat: Hétfalu Könyvek
  Copyright © Kovács Lehel István, Tomos Tünde, Benedek Melinda, Máté Éva Emese, Benedek Káplár Ildikó, Máté Levente, Hlavathy Zsuzsanna - 2013
  Formátum: A4, 108 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Beosztás
  • Bevezető
  • Leckék
  • Olvasmányok
  • Feladatlapok
  • Hogyan gondozzuk iskolánk, óvodánk udvarát?
  • Így védem én a környezetemet
  • Könyvészet

  *

  Zajzoni Rab István-díj

  Bencze Mihály, Kovács Lehel István: Zajzoni Rab István-díj

  Kiadó: Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Wildt József Tudományos Társaság, Négyfalu, 2015
  ISBN 978-973-0-20179-6
  Szerkesztő: Bencze Mihály, Kovács Lehel István
  Szedés, tördelés, borítóterv: Kovács Lehel István
  Fényképek: Magdó István, Kovács Lehel István
  Sorozat: Hétfalu Könyvek
  Copyright © Bencze Mihály, Kovács Lehel István - 2013
  Formátum: A5, 228 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Előszó
  • A díj története
  • A névadóról
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015

  *

  Akár a főnix

  Hochbauer Gyula, dr. Kovács Lehel István (szerk.): Akár a főnix. Emlékalbum a négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola 25 évéről. 1990–2015

  Összeállította: Hochbauer Gyula, Miklós Melinda, Papp Árpád, Kovács-Kalit Előd, dr. Kovács Lehel István, Simon Enikő, Török Beatrix, Gödri Oláh Enikő, Török László, Székely Edit, Csáka Mária, Ádám Hajnalka, Szén Ibolya, Hlavathy Zsuzsánna, Fülöp Viola
  Közreműködött: Néma Anna-Mária, Tóthpál László, Török Zita, Molnár Csaba, Remán Zippenfenig Erika, Benedek Káplár Ildikó, Czimbor Magdolna, Székely Hajnalka
  Szerkesztette: Hochbauer Gyula, dr. Kovács Lehel István
  Kiadó: HMMT, ZRIK
  ISBN 978-973-0-22969-1
  Nyelvi lektor: Hochbauer Gyula, Székely Gyöngyi
  Tördelés: dr. Kovács Lehel István
  Borító: Tomos Tünde
  Sorozat: Hétfalu Könyvek
  Copyright © Zajzoni Rab István Középiskola – 2016
  Formátum: A4, 286 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Előszó
  • A Zajzoni Rab István-díjas Középiskola
  • Kezdeti évek
  • Iskolaépítés
  • Osztályok, szakok
  • Kisújszállási kapcsolatok
  • Versenyek – 25 év munkája és eredményei
  • Sportélet a Zajzoni Rab István Középiskolában
  • Diákélet a Zajzoni Rab István Középiskolában
  • A népmese mint alkalmazott nevelési stratégia
  • Legek könyve
  • A Középiskola háttérintézményei
  • A Zajzoni Rab István Középiskola címere
  • A szabadságszeretet identitástudatunk egyik ösztönzője
  • A hétköznapokba besugárzó ünnepek
  • Diákjaink tollából
  • Adatok tükrében
  • Osztályok
  • Fényképalbum

   

 •  

   

  EKE-Bakancs 2/2016 - Baralngolások Brassó környékén - Keresztény-havas

  Kovács Lehel István: EKE-Bakancs 2/2016 - Baralngolások Brassó környékén -
  Keresztény-havas

  Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2016
  Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
  ISSN 2501-5109
  Felelős szerkesztő: Deák László
  Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin
  Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
  Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
  Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
  Fényképek: Kovács Lehel István
  Sorozat: EKE-Bakancs
  Formátum: B6, 48 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Bevezető
  • 1. Cenk
  • 2. Tejbarlang
  • 3. Keresztény-havas csúcsa
  • Könyvészet

  *

  EKE-Bakancs 4/2016 - Baralngolások Várfalva községben és környékén - Várfalva és az EKE Vára

  Balázs Katalin, Dávid Noémi, dr. Kovács Lehel István, dr. Lukács József, Pálfi Miklós: EKE-Bakancs 4/2016 - Baralngolások Várfalva községben és környékén - Várfalva és az EKE Vára

  Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2016
  Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
  ISSN 2501-5109
  Felelős szerkesztő: Deák László
  Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin, Böjthe-Beyer Barna
  Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
  Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
  Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
  Fényképek: Kovács Lehel István
  Sorozat: EKE-Bakancs
  Formátum: B6, 48 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Előszó
  • Várfalva község
  • Könyvészet
  • Várfalva rendezvényei
  • Az EKE-Vár rövid története
  • Várak, kilátók és vízesések az Aranyos völgye fölött

   

  *

  EKE-Bakancs 6/2017 - Baralngolások a Kárpát-kanyarban - A Csukás-hegység

  Kovács Lehel István: EKE-Bakancs 6/2017 - Baralngolások a Kárpát-kanyarban - A Csukás-hegység

  Kiadó: Erdélyi Kárpát-Egyesület, Kolozsvár, 2017
  Felelős kiadó: dr. Kovács Lehel István, az EKE országos elnöke
  ISSN 2501-5109
  Felelős szerkesztő: Deák László
  Munkatársak: Veres Ágnes, Balázs Katalin, Böjthe-Beyer Barna
  Borító- és grafikaterv: Idea Plus - Kolozsvár, Várdai Éva
  Tördelőszerkesztő: Várdai Éva
  Nyomda: Mark House - Gyergyószentmiklós
  Fényképek: Kovács Lehel István
  Sorozat: EKE-Bakancs
  Formátum: B6, 48 oldal

  Tartalomjegyzék

  • Bevezető
  • 1. Piroska-havas
  • 2. A Csukás csúcsa
  • 3. Bretocsa kapuja
  • Könyvészet